” Tangan di Atas Lebih Baik daripada Tangan di Bawah”